25 marca br w bieruńskim DK „Gama” odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury „Clemens”. 

Wśród laureatów znaleźli się wybitni twórcy, których praca przyczyniła się do rozwoju kultury i sztuki w regionie.

Barbara Zientara-Chmiel z Imielina otrzymała nagrodę „Clemens Pro Arte”. Kapituła doceniła całokształt jej twórczości. Malarka specjalizuje się w akwareli i tuszu, a jej ulubioną techniką jest lawunek i ekoline. 

Jej prace były wystawiane zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Laudację dla Barbary Zientary-Chmiel wygłosiła Sonia Wilk, kustosz, kierownik Działu Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego.
Franciszek Moskwa, laureat nagrody „Clemens Pro Cultura”, poświęcił swoje życie muzyce. Jako animator kultury muzycznej, szczególnie bliski jest mu śląski folklor - pieśni, muzyka i taniec. Kierował licznymi zespołami muzycznymi, osiągając sukcesy artystyczne z wielopokoleniowym zespołem folklorystycznym "Lędzinianie". Laudację na jego cześć wygłosił pisarz, regionalista Alojzy Lysko.
Grupa Budowniczych Ruchomej Stajenki w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu odebrała nagrodę „Clemens Pro Publico Bono”. To wyjątkowi twórcy, którzy od 1954 roku kultywują swoje dzieło, tworząc ruchomą stajenkę na chwałę Bożą i ku pokrzepieniu ludzkich serc. Mimo zmieniających się pokoleń budowniczych, stajenka nie tylko przetrwała, ale również rosła i piękniała. Stała się fenomenem społeczno-kulturowym, niepowtarzalnym i uniwersalnym. Dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, doktor nauk humanistycznych i etnografka, wygłosiła laudację dla Budowniczych Ruchomej Stajenki w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu. Jej słowa podkreśliły wyjątkowość i wartość tego dzieła oraz pasję, z jaką twórcy kontynuują je przez blisko 70 lat.
Nagrody „Clemens” to wyraz uznania dla pasji, zaangażowania i wkładu w rozwój kultury lokalnej. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Więcej można przeczytać na: https://www.powiatbl.pl/aktualnosci/index/Clemensy...