Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

informujemy, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą
przy ul. Lędzińskiej 24, 43-140 Lędziny, reprezentowana przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach, e-mail: dyrektor@biblioteka.powiat.pl, tel.: +32 708 03 19.

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Swobodą: e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.powiat.pl z dopiskiem IOD.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, podmioty przetwarzające zarządzające BIP oraz podmioty przetwarzające zapewniające hosting BIP.

5.       Okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.

6.       Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.