POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lędzinach

ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny szanuje prawo do prywatności Użytkowników w tym naszej strony internetowej i gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w tym naszej strony internetowej, a przede wszystkim:

·        Kto jest administratorem Twoich danych osobowych,

·        Jakie dane przetwarzamy oraz czy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną,

·        W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,

·        Jak długo przetwarzamy dane,

·        Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,

·        Komu udostępniamy dane

1.    Administrator Danych Osobowych

·        Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, z którego serwisu strony internetowej lub aplikacji korzystasz. Nazwę Administratora znajdziesz zawsze na samym dole strony internetowej lub w aplikacji, informuje o niej także logo Administratora widoczne w serwisie lub aplikacji. Dane Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny możesz sprawdzić pod linkiem BIP.

·        Co to oznacza? Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny – usługodawca danego serwisu strony internetowej, decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

·        Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

·        Przejdź do zakładki „Kontakt” gdzie udostępniliśmy sposoby komunikacji, dzięki którym możesz wysłać zgłoszenie wniosków dotyczących Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wyznaczyliśmy Piotra Swobodę – Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem,

na adres:

-        e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.powiat.pl z dopiskiem IOD

-        adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, z dopiskiem „ IOD ”

2.    Jakie dane przetwarzamy ?

Przetwarzamy Twoje dane zawierające informacje o odwiedzanej przez Ciebie naszej stronie internetowej i aplikacji internetowych (w tym treściach zaprezentowanych na tej stronie i w aplikacjach), informacje zapisane w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronie internetowej i w aplikacjach). Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, np. przy zakładaniu kont w serwisie dostęp do Systemu bibliotecznego Sowa, wypełniając formularze lub okna rejestracyjne w usługach, w procesie instalacji aplikacji, dane zmienione przez Ciebie podczas edycji konta (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, płeć, miasto, datę urodzenia).Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w usłudze - serwisów internetowych i aplikacjach, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z usług (np. historie przeglądanych zakładek strony internetowej, wyszukiwanie danych , imprez organizowanych przez Bibliotekę itp. ), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.

Przetwarzanie przez nas opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach ) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez nas drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych stron, serwisów, aplikacji i podobnych narzędzi internetowych.

3.    W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Jeśli udostępniamy Ci System biblioteczny Sowa firmy SOKRATES-software Leszek Masadyński os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, na realizację danej usługi to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnymi. Gdy zakładamy konto, to usługa upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego działania (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam wykonanie usługi.

W celu zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników.

Dane te przetwarzane są w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę, a w przypadku niektórych Partnerów w oparciu o uzasadniony interes administratora. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania ww. danych jest uzasadniony interes administratora możesz wyrazić wobec niego sprzeciw. Zarządzanie Twoimi zgodami i wyrażenie lub wycofanie sprzeciwu, o którym mowa powyżej możliwe jest w ramach udostępnianego przez nas narzędzia.

4.    Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

·        w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,

·        w przypadku niezbędności danych do wykonania usługi, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (8 lat), w przypadku okresu 8-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 8 lat biegu terminu – np. jeśli 8 lat biegu terminu upływa 30 czerwca danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,

·        w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

·        oraz przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas tj. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

·      prawo żądania sprostowania danych

·      prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

·      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

·      prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

·      prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania).

·      Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

·      masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami :

•         e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.powiat.pl

•         adres: 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24

•         tel. 32 708 03 18

Bądź poinformować o tym Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach (Administratora Danych Osobowych). W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.

6.    Komu udostępniamy dane?

·  Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

·  Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. Organy Administracji Państwowej organy ścigania itp.) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

7.    Przekazywanie danych poza EOG

•     Twoje dane nie są przekazywane poza obszar EOG

POLITYKA COOKIES DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LĘDZINACH UL. LĘDZIŃSKA 24, 43-140 LĘDZINY


Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

Na naszej stronie internetowej i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie.

Niniejsza Polityka Cookies odnosi się do cookies i innych podobnych technologii, które Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, stosuje na swojej stronie internetowej.

Korzystając ze Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies i podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny

Co to są Cookies?

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze Stroną internetową Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny z danego urządzenia końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.).

Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej Polityce, informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na Stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny

Inne technologie podobne do Cookies (zwane także: „innymi podobnymi technologiami”)

Dla zapewnienia sprawnego korzystania ze Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

W jakim celu stosujemy Cookies lub inne podobne technologie?

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:

• by Strona internetowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, działała szybciej i była łatwiejsze w użyciu,

• aby lepiej dopasować treści Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,

Na Stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny mogą być stosowane:

• Cookies sesyjne - pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny

• Cookies stałe - pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Rodzaje Cookies lub podobnych technologii stosowanych na Stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny

Typ Cookies: Do czego i w jaki sposób są wykorzystywane:

Uwierzytelnianie do identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom

Bezpieczeństwo wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom na Stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny

Konieczne do działania stron Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Optymalizują korzystanie ze Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Funkcjonalne Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jesteś, dopasowane ustawienia, preferencje językowe i komunikacyjne historia aktywności użytkownika) by dostarczyć Ci bardziej dopasowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, są pomocne podczas wypełniania formularzy. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies

wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

• Internet Explorer - http://support.microsoft.com/

• Chrome - http://support.google.com/chrome/

• Safari - http://support.apple.com/

• Firefox - http://support.mozilla.org/pl/

• Opera - http://help.opera.com/Windows/

Urządzenia mobilne:

• Android - http://support.google.com/chrome/

• Safari - http://support.apple.com/

• Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/

Blackberry - http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/

Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, możesz otrzymywać Cookies pochodzące od naszych Zaufanych Partnerów. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Microsoft, Facebook czy Google) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?

• Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości i usług Strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny.

• Pamiętaj, że zmiana ustawień plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszej strony internetowej serwisów i usług.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz też pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w dziale Pomocy Użytkownikowi Jak zmienić ustawienia cookies? oraz Usuwanie cookies w przeglądarkach mobilnych.