7.03.2023 r. miało miejsce uroczyste rozdanie nagród starosty bieruńsko-lędzińskiego CLEMENS 2022 w dziedzinie kultury. 


Nagrody Clemens są przyznawane przez Starostę powiatu bieruńsko-lędzińskiego w dziedzinie kultury od 2001 roku w trzech kategoriach.

W tym roku w Kapitule zasiedli: Bernard Bednorz - starosta bieruńsko-lędziński, Anna Kubica - przewodnicząca Rady Powiatu, Czesław Kłyk - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu, Zdzisław Kantor - naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz laureatki Clemensa Krystyna Czajkowska (Pro Cultura 2009) i Anna Maria Rusinek (Pro Art 2021)

Uroczysta Gala miała miejsce w budynku Urzędu Miasta Lędziny oraz pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych w Lędzinach.


Nagrodę CLEMENS PRO ARTE 2022 otrzymał Jan Jagoda - twórca nieprofesjonalny, którego nietuzinkowe malarstwo zachwyca kreską, barwą oraz unikalnym sposobem interpretacji prezentowanych wątków tematycznych. Na przestrzeni lat artysta wykształcił własny indywidualny warsztat twórczy, który nieustanie doskonali. Jego obrazy cechuje niekonwencjonalny i bardzo osobisty styl malarski, dlatego nie sposób pomylić je z pracami innych ilustratorów. W swojej twórczości znajduje się wiele prac poświęconych śląskiej tematyce. Talent artysty został zauważony już dawniej na forum szerszego grona odbiorców, jego prace znalazły się w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz zagranicznych i krajowych kolekcjach prywatnych.
Statuetkę CLEMENS PRO CULTURA 2022 kapituła przyznała jednogłośnie pisarzowi-regionaliście Henrykowi Ganobisowi, który niestrudzenie gromadzi świadectwa przeszłości Śląska, powiatu bieruńsko-lędzińskiego; wspomnienia, dokumenty, ryciny i fotografie jego mieszkańców. Mieszkający w Chełmie Śląskim dokumentalista jest współautorem trzech książek popularyzujących region i licznych artykułów w kwartalniku "Strony Ziemi Pszczyńskiej". W jego dorobku znajdują się obszerne publikacje książkowe: „Ożywieni przez Miłość i Pamięć”, „Sagi Górnośląskie znad Wisły i Przemszy” oraz „Dwory Pogranicza”, a historyczne fotografie pozostające w jego kolekcji wzbogaciły m.in. album „Razem tworzymy historię Bierunia”. Henryk Ganobis popularyzuje powiat i wiedzę historyczną o Małej Ojczyźnie także za pośrednictwem Internetu, poprzez media społecznościowe, które są dla niego ważnym narzędziem pobudzania lokalnego patriotyzmu, szacunku i zamiłowania do historii Górnego Śląska.
Laureatami nagrody CLEMENS PRO PUBLICO BONO 2022 zostali Mirosław Leszczyk i (+) Bogusław Żogała, którym przyznano wyróżnienie za bezinteresowne zaangażowanie w sprawy powiatowej wspólnoty - liczne inicjatywy na rzecz rozwoju, wspierania i popularyzacji lokalnej kultury.

Mirosław Leszczyk zainicjował m.in.: powstanie Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery, Klubu „Tygodnika Powszechnego” w powiecie bieruńsko-lędzińskim oraz Klubu Plastyka „Kontrast”, którego pozostaje aktywnym członkiem i sam maluje amatorsko. Jest dziennikarzem obywatelskim, reportażystą, publicystą, wydawcą oraz popularyzatorem kultury i historii Śląska. Jest także autorem m.in. pierwszej broszury „Widziane z Górki Klemensowej". Od wielu lat działa na rzecz powiatowego środowiska twórczego i seniorskiego.Bogusław Żogała (+), któremu przyznano nagrodę pośmiertnie był prezesem Koła Turystycznego i instruktorem Koła Historyczno-Regionalnego w Lędzinach oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książek. Wspierał wiele społecznych działań, m.in.: 240-lecie murowanego kościoła św. Klemensa, jubileusz 250-lecia Hołdunowa, czy oddolną współpracę z gminą Kozy, za którą został wyróżniony koziańskim „Platanem”. Jako animator ruchu turystycznego oraz lokalny krajoznawca propagował historię powiatu i ziemi pszczyńskiej. Nagrodę odebrała Beata Żogała, żona działacza.