🗺 Gdzie?
Dom Kultury "Sokolnia"

🗓 Kiedy?
od 27.02.2024 00:00 do 20.03.2024 00:00


Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie "Wielkanocna Pisanka" . Pisanki należy oddać do 20 marca 2024 r. do Placówek MCK w Imielinie.Ogłoszenie wyników odbędzie się w Bibliotece w Imielinie w dniu 22 marca o godz. 15:30. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.mck.imielin.pl.