Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach realizuje staż w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” dla dwóch uczennic z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, z klasy 2. technik reklamy. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu stworzone zostaną warunki dla zajęć praktycznych dla blisko 2 tys. uczniów poprzez udział w stażach, praktykach, szkoleniach, kursach, doradztwie oraz podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów. Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Województwo Śląskie. Partnerami projektu zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Partnerem projektu "Śląskie. Zawodowcy" jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego