W niedzielne popołudnie, 10.12.br w auli Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją książki Przemysława Żołneczki “Na skróty bez Nojland. Zarys monograficzny Bojszów Nowych i ich jednostki OSP”.
Organizatorem tego spotkania była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach.

Wydarzenie zgromadziło blisko setkę zaproszonych osób. Większość z nich była bezpośrednio związana z powstawaniem książki; ich historie i historie ich bliskich wzbogacają treść publikacji, a spotkanie to dało autorowi okazję do podziękowania im wszystkim za pomoc i wsparcie. Mieli oni tym samym okazję zadać pytanie autorowi, z czego niektórzy goście skorzystali.

Słowo zabrali także Starosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego: Bernard Bednorz, oraz redaktor - Grzegorz Sztoler.

Spotkanie w formie rozmowy wyśmienicie poprowadziła Agnieszka Kucharewicz, zaprzyjaźniona bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach.

Na koniec podziękowania na ręce autora złożył wójt Gminy Bojszowy: Adam Duczmal.

Wydarzenie to zapoczątkowało jubileusz 150 rocznicy powstania gminy Bojszowy Nowe - tę rocznicę mieszkańcy będą obchodzić w przyszłym roku [1874-2024] oraz zakończyło obchody 90. rocznicy powołania OSP w Bojszowach Nowych [1933-2023].

Po zakończeniu spotkania uczestnicy mieli możliwość przejrzenia zgromadzonych Kronik, w tym Kroniki nieistniejącej już SP w Bojszowach Nowych a także zakupić książki wydawnictwa Stowarzyszenia Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski i skorzystać z poczęstunku.

Autorowi gratulujemy debiutu i życzymy lekkiego pióra!