18 stycznia w PBP miało miejsce spotkanie noworoczne z bibliotekarzami powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

W klimacie noworocznym wczoraj w PBP odbyło się spotkanie bibliotekarzy z powiatu bieruńsko-lędzińskiego; miejskich i gminnych bibliotek w Chełmie Śl., Bieruniu, Bojszowach, Imielinie i Lędzinach, oraz z bibliotek szkolnych z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu i PZS w Lędzinach oraz Biblioteki z LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu a także zaprzyjaźnionej Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku.

Ponadto z partnerskimi Bibliotekami w Chełmku i Bojszowach świętowaliśmy zakończenie roku w ramach programu BLISKO.

W tym wspaniałym gronie zaznajamialiśmy się również z nowelizacją ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, w szczególności o konieczności wprowadzenia standardów ochrony dzieci w naszych placówkach.

Dziękujemy za liczne przybycie i wspaniałą atmosferę :)